Om oss - Kulturakademiet

Gå til indhold

Vi ønsker å bygge et kreativt og inkluderende miljø, der alle får utfolde seg og vokse innenfor sine gaver og talenter!

Vi ønsker å gi en opplevelse av trivsel og tilhørighet, og legger til rette for at barna og de unge kan utvikle sine evner og ferdigheter.

Verdiforankringen for det vi gjør, er bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike!


Koordinator:

Maria Mørk Forsberg
Mail: maria@sentrumkirken.no

Telefon: 415 06 925

Birgitte Jacobsen (permisjon)

Mail: gitte@sentrumkirken.no


Leder TeaterKompaniet:
Tonje Christine Hallsteinsen

Ledere KnøtteKompaniet:
Lina Nesbakken

Christine Ottersen

Ledere MiniKompaniet:
Maria Mørk Forsberg

Sandra Løvskogen

Marit Krogvold Eriksen

Ledere ArtKompaniet:
Gro Heidi Skaran Øvereng

Maria Rensel

Leder Beat:

Hannah Rensel
Edda Djønne Dahl
Tilbage til indhold