Om oss - Kulturakademiet

Gå til indhold

Vi ønsker å bygge et kreativt og inkluderende miljø, der alle får utfolde seg og vokse innenfor sine gaver og talenter!

Vi ønsker å gi en opplevelse av trivsel og tilhørighet, og legger til rette for at barna og de unge kan utvikle sine evner og ferdigheter.

Verdiforankringen for det vi gjør, er bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike!


Koordinator:

Birgitte Jacobsen
Mail: gitte@sentrumkirken.no
Telefon: 922 11 280


Ledere KnøtteKompaniet:
Lina Nesbakken

Christine Ottersen

Live Nesbakken

Ida Emilie Ottersen

Ledere MiniKompaniet:
Marit Krogvold Eriksen

Emilie Granum

Mia Kvam

Ledere ArtKompaniet:
Gro Heidi Skaran Øvereng

Nora Djønne Dahl

Rikke Kvam

Maren Nergaard

Leder Beat:

Edda Djønne Dahl
Tilbage til indhold