Om oss - Kulturakademeiet

Go to content

Om oss

Vi ønsker å bygge et kreativt og inkluderende miljø, der alle får utfolde seg og vokse innenfor sine gaver og talenter!

Vi ønsker å gi en opplevelse av trivsel og tilhørighet, og legger til rette for at barna og de unge kan utvikle sine evner og ferdigheter.

Verdiforankringen for det vi gjør er bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike.
Back to content