Om oss - Kulturakademiet

Gå til indhold

Vi ønsker å bygge et kreativt og inkluderende miljø, der alle får utfolde seg og vokse innenfor sine gaver og talenter!

Vi ønsker å gi en opplevelse av trivsel og tilhørighet, og legger til rette for at barna og de unge kan utvikle sine evner og ferdigheter.

Verdiforankringen for det vi gjør, er bibelens budskap om at alle mennesker er verdifulle og unike!

Koordinator:

Birgitte Jacobsen
Mail: gitte@sentrumkirken.no
Telefon: 922 11 280
Maria Mørk Forsberg
Mail: maria@sentrumkirken.no
Telefon: 415 06 925


Ledere MiniKompaniet:

Marit Krogvold Eriksen

Mia Kvam

Thea Pladsen Mathisen

Leder MiniDans

Maria Rensel

Ledere ArtKompaniet:
Gro Heidi Skaran Øvereng

Rikke Kvam

Leder Beat:

Andrea Kvamme Urnes


Tilbage til indhold